0485-471465 / 06-22668582 info@vanvonderencatering.nl

Huurvoorwaarden

 • Alle vernoemde prijzen staan exclusief BTW en inclusief BTW vermeld.
 • Betaling kan geschieden à contant bij levering of bij ophalen van de producten.
 • Betaling kan ook geschieden binnen 14 dagen na aflevering via bank of giro.
 • Beschadigingen of manco van de door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen worden tegen vervangingswaarde of reparatiekosten berekend.
 • Door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen worden schoon geleverd en ook weer schoon terug verwacht, zo nodig worden er schoonmaakkosten berekend.
 • Bezorgen en ophalen is niet in de prijs inbegrepen.
 • De goederen worden binnen op de begane grond afgeleverd en daar ook weer opgehaald.
 • De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schades of persoonlijk letsel, door welk toeval of ongeval, verband houdend met gehuurde goederen aan huurder of door hem toegelaten personen, of als gevolg van de gehuurde goederen.
 • Alle door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen blijven eigendom van verhuurder.
 • Prijswijzigingen onder voorbehoud.
 • We maken graag een offerte op maat voor uw persoonlijke wensen.
 • Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk tijdig te reserveren.

Neem contact op